ساخت ربات چاپ سه بعدی


مرحله 2: قطعات چاپ سه بعدی
قطعات ربات را پس از طراحی، به وسیله پرینتر سه بعدی چاپ می کنیم.

مرحله 3 : مونتاژ قطعات جلویی
برای این کار 4 پیچ را در قسمت جلوی ربات قرار دهید.

دو پایه چرخ دنده را به محفظه جلوی بدنه ربات طوری که پایه های آن به سمت بیرون قرار بگیرد، بگذارید.
 چرخ دنده  را بین دو پایه چرخ دنده قرار دهید.
شات درایو سروو را در سوکت و روی چرخ دنده قرار دهید و با یک پیچ در جای خود نگه دارید.
در آخر با استفاده از پیچ و مهره هایی که قبلا نصب شده است درایو سروو را در جای خود پیچ کنید و قطعات جلو را کامل مونتاژ کنید.

مرحله 4: نصب براکت پایین
سروو پایین را درون براکت نصب آن قرار دهید و در جای خود محکم کنید.

مرحله 5: وصل پایه ها
 پایه های چاپ شده سه بعدی را که بر شافت محرک موتور متمرکز است، در جای خود قرار دهید.

مرحله 6: قرار دادن مدادها
ابتدا پاک کن های ته مداد را از آن جدا می کنیم و بعد هر کدام را در جای خود قرار می دهیم.

مرحله 7: ساخت مدار
سوکت 40 پین را به مرکز تخته لحیم کنید.
سیم مشکی را از اتصال باتری  9 ولت به پایه زمین روی پریزآردوینو و سیم قرمز را به پایه V-in وصل کنید.

هدر ماده سه پایه را به صورت زیر به سوکت 40 پین لحیم کنید:
هدر پین 1 به 5 ولت
هدر پین 2 به زمین
هدر پین 3 به پین سوکت 36
هدر نر سه پایه دوم را به صورت زیر به سوکت 40 پین لحیم کنید:
هدر پین 1 به 5 ولت
هدر پین 2 به زمین
هدر پین 3 به پین سوکت 37

مرحله 8 : سوراخکاری
یک سوراخ 8/1 روی قسمتی از صفحه که هیچ اتصال الکتریکی و لحیم کاری وجود ندارد، ایجاد کنید.

 

مرحله 9: قرار دادن  Arduino Micro
میکرو آردوینو را در پایه های مناسب سوکت قرار دهید.

مرحله 10: وصل کردن گیره باتری
گیره باتری را در حالی که مراقب هستید اتصال برق با آن کوتاه نشود، به پایین صفحه مدار وصل کنید.

مرحله 11 : اضافه کردن صفحه مدار
برد مدار را به سوراخ های نصب شده روی بدنه ربات پیچ کنید.

مرحله 12: سیم کشی سروو
سوکت های سروو را به پایه های نر هدر روی صفحه مدار وصل کنید.

مرحله 13: برنامه ریزی آردوینو
با کدهای زیر می توانید به آردوینو برنامه دهید.
//
// Code for a 3D Printed Robot
// Learn more at: https://www.instructables.com/id/3D-Printed-Robot/
// This code is in the Public Domain
//
 
 
//add the servo library
#include <Servo.h>
 
//Create two servo instances
Servo myservo;
Servo myservo1;
 
//Change this numbers until the servos are centered!!!!
//In theory 90 is perfect center, but it is usually higher or lower.
int FrontBalanced = 75;
int BackCentered = 100;
 
//Variables to compensate for the back center of balance when the front shifts
int backRight = BackCentered - 20;
int backLeft = BackCentered + 20;
 
 
 
//Setup initial conditions of the Servos and wait 2 seconds
void setup()
{
  myservo.attach(8);
  myservo1.attach(9);
  myservo1.write(FrontBalanced);
  myservo.write(BackCentered); 
  delay(2000);
}
 
 
 
void loop()
{
 
  //Walk straight
  goStraight();
  for(int walk = 10 ; walk >= 0; walk -=1) {
     walkOn();
  }  
 
  //Turn right
  goRight();
  for(int walk = 10 ; walk >= 0; walk -=1) {
     walkOn();
  }
 
 
  //Walk straight  
  goStraight();
  for(int walk = 10 ; walk >= 0; walk -=1) {
     walkOn();
  } 
 
  //Turn left 
  goLeft();
  for(int walk = 10 ; walk >= 0; walk -=1) {
     walkOn();
  }
 
}
 
 
//Walking function
void walkOn(){
    myservo.write(BackCentered + 30);
    delay(1000);
    myservo.write(BackCentered - 30);
    delay(1000);
}
 
 
//Turn left function
void goLeft(){
  BackCentered = backLeft;
  myservo1.write(FrontBalanced + 40);      
}
 
 
//Turn right function
void goRight(){
  BackCentered = backRight;
  myservo1.write(FrontBalanced - 40);             
}
 
 
//Go straight function
void goStraight(){
  BackCentered = 100;
  myservo1.write(FrontBalanced);            
}

 

مرحله 14:  اتصال باتری
باتری 9 ولت را به برق وصل کنید و آن را توسط گیره های باتری در جای خود محکم کنید.


جدیدترین مقالات

استفاده از چاپ سه بعدی یخی برای ایجاد رگ های خونی کوچک

 این فرآیند در دانشگاه کارنگی ملون و تحت نظارت پروفسور Burak Ozdoganlar و Philip LeDuc انجام می شود و روشی برای ساخت عروق خونی مصنوعی است که به صورت یخ سه بعدی ایجاد

CMM چیست؟

 دستگاه های اندازه گیری مختصات یا CMM می توانند ارتفاع، عرض و عمق یک قطعه را با کمک فناوری پردازش مختصات به دست آورند.

بررسی تفاوت ها وشباهت های ABS و PETG

 در این بخش قصد داریم تا فیلامنت های ABS و PETG را از نظر خواص مکانیکی و حرارتی، قابلیت های چاپ و ... بررسی کنیم و به تفاوت ها و شباهت های آن ها پی ببریم. ABS برای چ

موارد بیشتر