قوانین فایل جهت پرینت سه بعدی

  .

به منظور رسیدن به بهترین کیفیت در پرینت سه بعدی بهتر است قوانینی در طراحی محصول رعایت گردد که در ادامه با چند مورد از این قوانین آشنا میشویم.

جزئیات فرو رفته و برجسته

 

برای جزتییات فرو رفته یا برجسته ما توصیه میکنیم ضخامت از 1میلیمتر کمتر نشود و همچنین عمق نیز کمتر از 1 میلیمتر نباشد ای اعداد در سوح تخت بالا و زیر قطعه میباشد و دریواره ها این اعداد از 2میلیمتر کمتر نباشد.

 

SLS design rule: Embossed and engraved details

حداقل سایز جزئیات

حداقل جزییات قابل اجرت در پرینت سه بعدی باید ضخامتب برابر 0.8میلیمتر داشته باشد.

SLS design rule: Minimum detail size

حداقل ضخامت المان ها

حداقل ضخامت قابل اجرا در پرینت سه بعدی با کیفیت قابل قبول 2میلیمتر میباشد در مواقعی که 

SLS design rule: Minimum feature size

لقی قطعات متحرک

لقی مناسسب برای قطعاتی که نیاز است اجازه حرکت داشته باشند به صورت ایده آل 0.5میلیمتر میباشد.

SLS design rule: Moving or interlocking parts

لبه های آویزان 

باتوجه به این که هر لایه روی لایه های زیرین سوار میشود لذا زوایای بیش از 45 درجه به ساپورت نیاز پیدا میکنند. این ساپورت ها جز نمونه نهایی نخواهند بود ولی در طول مسیر ایجاد و در پایان حذف میگردند.

SLS design rule: Overhangs and supports

ضخامت دیواره ها

ضخامت دیواره ها باید به اندازه کافی ضخیم باشند تا کیفیت پرینت سه بعدی قابل قبول باشد.حداقل ضخامت توصیه شده برای پرینت برابر 2میلیمتر میباشد.

SLS design rule: Wall thickness

گردآورنده: مجید زاغیان


جدیدترین مقالات

قالبسازی اکستروژن

 اکستروژن یکی از پرکاربردترین فرآیندهای تولید در بسیاری از صنایع است. هر قطعه ای که با مقطع ثابت طولانی باشد، به احتمال زیاد از روش اکستروژن ساخته شده است.

ارتوز و پرینت سه بعدی

 ارتوز Orthosis نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته و پوشیده می شود تا حرکت اندام را کنترل کرده و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد.

قالب دایکاست

 قالب دایکاست یا ریخته گری فرآیند ساخت برای تولید قطعاتی است که دارای ابعاد دقیق و تعداد بالا هستند، که با استفاده از قالب های فلزی ساخته می شوند.

موارد بیشتر