قوانین فایل جهت پرینت سه بعدی

  .

به منظور رسیدن به بهترین کیفیت در پرینت سه بعدی بهتر است قوانینی در طراحی محصول رعایت گردد که در ادامه با چند مورد از این قوانین آشنا میشویم.

جزئیات فرو رفته و برجسته

 

برای جزتییات فرو رفته یا برجسته ما توصیه میکنیم ضخامت از 1میلیمتر کمتر نشود و همچنین عمق نیز کمتر از 1 میلیمتر نباشد ای اعداد در سوح تخت بالا و زیر قطعه میباشد و دریواره ها این اعداد از 2میلیمتر کمتر نباشد.

 

SLS design rule: Embossed and engraved details

حداقل سایز جزئیات

حداقل جزییات قابل اجرت در پرینت سه بعدی باید ضخامتب برابر 0.8میلیمتر داشته باشد.

SLS design rule: Minimum detail size

حداقل ضخامت المان ها

حداقل ضخامت قابل اجرا در پرینت سه بعدی با کیفیت قابل قبول 2میلیمتر میباشد در مواقعی که 

SLS design rule: Minimum feature size

لقی قطعات متحرک

لقی مناسسب برای قطعاتی که نیاز است اجازه حرکت داشته باشند به صورت ایده آل 0.5میلیمتر میباشد.

SLS design rule: Moving or interlocking parts

لبه های آویزان 

باتوجه به این که هر لایه روی لایه های زیرین سوار میشود لذا زوایای بیش از 45 درجه به ساپورت نیاز پیدا میکنند. این ساپورت ها جز نمونه نهایی نخواهند بود ولی در طول مسیر ایجاد و در پایان حذف میگردند.

SLS design rule: Overhangs and supports

ضخامت دیواره ها

ضخامت دیواره ها باید به اندازه کافی ضخیم باشند تا کیفیت پرینت سه بعدی قابل قبول باشد.حداقل ضخامت توصیه شده برای پرینت برابر 2میلیمتر میباشد.

SLS design rule: Wall thickness

گردآورنده: مجید زاغیان


جدیدترین مقالات

چاپ سه بعدی قلب خرگوش

دانشمندان برای اولین بار قلب انسانی انقباضی تولید کردند که با قلب یک بیمار انسانی به طور کامل مطابقت دارد.

قالب تزریق پلاستیک چیست؟

قالب تزریق پلاستیک یک فرآیند رایج است که برای ساخت اجزای پلاستیکی مورد استفاده صنایع مختلف می باشد.

تکنولوژی SLA

Stereolithography یا SLA نوعی فناوری چاپ سه بعدی است که برای ایجاد مدل ها، الگوها، نمونه های اولیه، قطعات تولیدی و ... استفاده می شود.

موارد بیشتر